Advies en strategisch advies energie

Op basis van haar ruime ervaring binnen de domeinen van gebouwen, technische installaties en energie, geeft Archimedes nv haar klanten advies waarbij de technische en economische haalbaarheid van een energieproject wordt beoordeeld, liefst binnen een reeds bestaande of op te starten langetermijnstrategie van de klant. Dit energieproject situeert zich in het bijzonder binnen het domein van de technische installaties van gebouwen en producties (installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie, elektrische installaties, …).
Het advies streeft ernaar om voor nieuwe en/of bestaande technische installaties een maximale energie-efficiëntie en –zelfvoorziening te bekomen en om voor de resterende energiebehoefte maximaal hernieuwbare energie aan te spreken, om zo de CO2-uitstoot te minimaliseren.

Voor dit advies wordt de driestappenstrategie voor een energiezuinig en duurzaam ontwerp gevolgd, volgens het ‘trias energetica’-principe:
- Beperking van het energieverbruik door verspilling (compacte bouwvorm, maximale isolatie van buitenschil, …)
- Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen (zonne-energie, wind, water, …)
- Maximale efficiëntie bij gebruik van fossiele brandstoffen om te voorzien in de resterende energiebehoefte (warmtepomp, HR-gasketel op laag temperatuurregime, minimale leidinglengten installaties, …)

Het advies houdt het volgende in:
- Analyse van de specifieke behoefte en/of situatie binnen het geplande energieproject en analyse van het beoogde doel
- Bepalen van de verschillende mogelijkheden om het beoogde doel te bereiken, inclusief hun technische en economische haalbaarheid
- Opstellen van een beoordeling van de voorgestelde mogelijkheden ter ondersteuning van de klant
- Opstellen van een budgettering
- Detaillering en opsplitsing van de advieskosten: strategisch advies, subsidiabele prestaties/kosten voor analyses, metingen en testen, begeleiding en implementatie

Archimedes nv kan ook instaan voor de implementatie van de door de klant gekozen oplossing, waarbij deze wordt omgezet in concrete acties opgenomen in een stappenplan, inclusief begeleiding van dit stappenplan.