Stabiliteit

Stabiliteit

RVT Bethlehem

Project
RVT Bethlehem

Rust- en verzorgingstehuis met 117 woonentiteiten
Kelderverdieping + gelijkvloers niveau + 3 verdiepingen + technisch verdiep
Totale vloeroppervlakte: 7.400 m² + 400 m² verbouwing
Funderingen: algemene funderingsplaat
Volledig onderkelderd
Kelder: betonstructuur
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Aansluiting op bestaande gebouw

RVT Ter Meeren

Project
RVT Ter Meeren

Rust- en verzorgingstehuis voor 75 bewoners met centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum
3 bouwlagen met elk 2 autonome groepswoningen van 11 tot 15 bewoners
5.300 m² totale vloeroppervlakte
Funderingen: algemene funderingsplaat
Gedeeltelijk onderkelderd + gedeeltelijk kruipruimte
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Aansluiting op bestaande gebouw

Huyse Fliedermael

Project
Huyse Fliedermael

Woon- en zorgcentrum met 24 rusthuiskamers en 24 serviceflats
3 bouwlagen waarvan 2 niveaus ingewerkt in de terreinhelling
5.000 m² totale vloeroppervlakte
Funderingen: algemene funderingsplaat
Grondkerende constructie over 2 niveaus met permanente verankering
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Houten boogstructuur
Aansluiting op bestaande gebouw

Pagina's