Huyse Fliedermael

Project
Huyse Fliedermael

Dienst:

architect: 
Holistic Architecture 50|5 – Hasselt

Project type:

aannemer: 
Beerts Bouwwerken – Tongeren
Jaar: 
2006

Land:

locatie: 
Kortessem

Woon- en zorgcentrum met 24 rusthuiskamers en 24 serviceflats
3 bouwlagen waarvan 2 niveaus ingewerkt in de terreinhelling
5.000 m² totale vloeroppervlakte
Funderingen: algemene funderingsplaat
Grondkerende constructie over 2 niveaus met permanente verankering
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Houten boogstructuur
Aansluiting op bestaande gebouw