België

België

Huyse Fliedermael

Project
Huyse Fliedermael

Woon- en zorgcentrum met 24 rusthuiskamers en 24 serviceflats
3 bouwlagen waarvan 2 niveaus ingewerkt in de terreinhelling
5.000 m² totale vloeroppervlakte
Funderingen: algemene funderingsplaat
Grondkerende constructie over 2 niveaus met permanente verankering
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Houten boogstructuur
Aansluiting op bestaande gebouw

Fietsbrug

Project
Fietsbrug

Het Groenendaalcomplex in Hoeilaart is een ingewikkeld kruispunt. Het doorgaande verkeer op de R0, de ring rond Brussel, gaat er ondergronds. Bovengronds komt het verkeer uit zes richtingen. Er zijn twee stromen van wagens die daar de ring verlaten, zij komen er samen met het verkeer uit de vier straten die op het kruispunt aantakken. Om het plaatje volledig te maken, ligt er een spoorwegbrug over het hele complex.

Groep Delorge

Project
Groep Delorge

Oprichten van 2 autogarages (Audi en Volkswagen) met ondergrondse parking en bovenliggende kantoren in 3 niveaus. De garages bestaan elk uit een showroom met tussenniveau vooraan en een werkplaats achteraan.

Archimedes verzorgde de stabiliteitsstudie voor de volledige kelder, de 4 trappenkernen en de bovenbouw voor het gebouw van Volkswagen. Opvallend voor dit gebouw zijn de uitkragingen op de verschillende verdiepingen, wat het beeld schept van 3 dozen die boven elkaar geplaatst zijn.

Pagina's