Milieu

De milieuwetgeving is alomtegenwoordig en bijzonder complex. Om dit te beheersen werkt u als ondernemer best samen met een specialist zoals Archimedes.

Wij kunnen de milieucoördinatie van uw bedrijf geheel of gedeeltelijk op ons nemen. Wij zorgen dan voor advies over de milieuaspecten van de productie, voor het nakomen van uw milieuverplichtingen op een meer economische wijze, voor het naleven van de milieuwetgeving, voor de interne en externe milieucommunicatie, voor de periodieke emissiemetingen en voor het opstellen van de vereiste milieuverslagen.

Archimedes kan u ook bijstaan met de milieuadministratie: aanvraag van milieuvergunningen, melding van afvalstoffen of verpakkingsafval, aangiftes van afvalwater en grondwaterwinning en melding bij ongevallen.

Archimedes is wettelijk erkend als bodemsaneringsdeskundige type 1. We staan in voor de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, zorgen voor staalnames ter plaatse en verwerken de laboratoriumuitslagen.

We gaan de verspreiding van eventuele verontreiniging in het grondwater na en evalueren alle daaraan verbonden risico’s.

Ook overlegt Archimedes met de bevoegde overheidsdienst OVAM. Zo bepalen we de meest voordelige handelswijze voor de sanering en kunnen we u vlot aan de nodige bodemattesten helpen.

info: milieu@archimedesnv.com