RVT Ter Meeren

Project
RVT Ter Meeren

Dienst:

architect: 
RDBM - Antwerpen

Project type:

aannemer: 
Vanderstraeten - Lummen
Jaar: 
2011

Land:

locatie: 
Neerijse

Rust- en verzorgingstehuis voor 75 bewoners met centrum voor kortverblijf en dagverzorgingscentrum
3 bouwlagen met elk 2 autonome groepswoningen van 11 tot 15 bewoners
5.300 m² totale vloeroppervlakte
Funderingen: algemene funderingsplaat
Gedeeltelijk onderkelderd + gedeeltelijk kruipruimte
Gelijkvloers + verdiepingen: betonstructuur + dragend metselwerk
Aansluiting op bestaande gebouw