Stabiliteit

Staal en beton vormen de ruggengraat van de meeste bouwwerken. Maar ook de studies van metselwerk, hout en van gemengde structuren zoals beton-hout en beton-staal worden door Archimedes behandeld. Constructies worden volledig gedimensioneerd en in detail uitgewerkt.

Bij staalconstructie staat Archimedes in voor duidelijke overzichtsplannen en uitgewerkte verbindingstekeningen. Bij betonconstructies zorgen we voor alle tekeningen van de elementen, bekistingplannen, wapeningsplannen en buigstaten. De studie van de funderingen vormt een aparte specialiteit.

Archimedes berekent funderingen op staal, algemene funderingsplaten, paalfunderingen en valse putten. Interpretatie van het grondonderzoek en onze jarenlange ervaring in geotechnisch ontwerp garanderen een juiste en economische beslissing. Ook beschoeiingswerken en realisatie van bouwputten worden door ons in goede banen geleid.

We bieden onze diensten aan op maat van de klant: van raming, voorstudie en/of aanbestedingsdossier (incl. meetstaten en lastenboek) in het voortraject tot het uitwerken van een uitvoeringsdossier bij realisatie en een as-builtdossier na oplevering.

info: stabiliteit@archimedesnv.com