Veiligheid

Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te beperken en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Archimedes heeft alle knowhow in huis om die functie in te vullen. Dat begint bij een degelijke voorbereiding na overleg met de architect, het VC-ontwerp. De verschillende bouwkundige, technische en organisatorische factoren bekijken we dan met het oog op preventie.

Dit alles krijgt concrete vorm in het veiligheids- en gezondheidsplan en het coördinatiedagboek. Ook het postinterventiedossier wordt opgestart.

Tijdens de uitvoering van het project coördineert en controleert Archimedes de werkprocedures, zodat zeker aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan en zodat uw project veilig en probleemloos wordt gerealiseerd. Als de VC-verwezenlijking ten einde is worden alle documenten aan de bouwheer overgemaakt.

info: vc@archimedesnv.com